O nas - Osrodek opieki dziennej w Wysokiej Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenia nowych miejsc opieki dla 30 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną w placówce "Ośrodek Opieki Dziennej POGODNY SENIOR w Wysokiej".

Zapewniamy ośmiogodzinny pobyt, transport i wyżywienie. Chcemy, by każdy, kto do nas przyjdzie czuł się bezpiecznie. Naszym celem jest zapewnienie osobom starszym uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim. Dzięki dobrze dobranym pracownikom możemy oferować usługi na najwyższym poziomie tak, aby pensjonariusze mieli najlepszą opiekę. Naszym celem jest stworzenie podopiecznym warunków zbliżonych do domowych.