Z dniem 31 grudnia 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Ośrodek Opieki Dziennej – Pogodny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Informujemy, że nadal istnieje możliwość korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej w tym samym zakresie jak dotychczas. 

Koszt miesięcznego pobytu w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/614/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. wynosi 300,00 zł. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 781 600 708

21 grudnia w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej seniorzy wraz z kierownik i opiekunami, a także zaproszonymi gośćmi spotkali się na Wigilii. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, prezenty. Nie zabrakło choinki i wigilijnych potraw.

W Ośrodku odbyły się warsztaty z szydełkowania, w trakcie których seniorzy własnoręcznie wykonali szydełkowe ozdoby choinkowe.